Nieuwe Uitvoeringsregels UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen

Sinds 1 augustus 2018 gelden er nieuwe Uitvoeringsregels bij ontslag om economische redenen. De belangrijkste wijzigingen / aanvullingen zijn de volgende:

  • Geen OR? Toch verplicht advies vragen aan personeel. Indien binnen de onderneming geen Ondernemingsraad is ingesteld, terwijl dit wel verplicht is (50 werknemers of meer) moeten de medezeggenschapsregels voor een onderneming met 10 – 50 werknemers worden toegepast. Ieder voorgenomen besluit dat kan leiden tot verval van arbeidsplaatsen of verandering van de arbeid van ten minste 25% van het personeel moet dan in een vergadering met de werknemers besproken worden en over dat besluit moet advies worden gevraagd. Als deze raadpleging nog niet heeft plaatsgevonden is een ontslagaanvraag prematuur en zal de aanvraag door UWV worden afgewezen.
  • Categorie uitwisselbare functie: uitgangspunt is de functieomschrijving. Uitgangspunt van de functie-inhoud is de functieomschrijving. Pas als de schriftelijke functieomschrijving ontbreekt of als deze beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. Het tijdelijk verrichten van werkzaamheden die niet tot de eigen functie behoren, leidt niet tot wijziging van de eigen functie.   
  • Actieve rol werkgever bij herplaatsing, binnen (internationale) groep. De werkgever moet een overzicht verstrekken van alle vacatures en plaatsingsmogelijkheden (functies van “plaatsmakers”) binnen de gehele (internationale) groep. Indien de werknemer in een herplaatsingsgesprek zijn beschikbaarheid voor andere functies heeft beperkt tot een bepaalde  maximale afstand / reistijd woon-werk  (wat de werkgever moet aantonen) dan mag de werkgever voornoemd overzicht daartoe beperken.

De volledige Uitvoeringsregels zijn gepubliceerd en dus in te zien op de website van UWV.

Wilt u meer weten, neem dan contact op