Arbeidsrecht Aansprakelijkheid Familiezaken

Catharina Kat is ruim 20 jaar advocaat. Sinds 1999 heeft ze haar eigen praktijk. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, maar ook in aansprakelijkheidsrecht en in familierecht is ze zeer goed thuis.

Arbeidsrecht

Catharina Kat kent het arbeidsrecht door en door en van alle kanten. Ze staat nationaal en internationaal opererende werkgevers bij, maar ook werknemers en zzp’ers weten haar te vinden. Zij adviseert dus ook statutair directeuren, bestuurders, managers, ex-pats, kunstenaars, medisch specialisten en andere vrije beroepsbeoefenaren.

De dienstverlening aan werkgevers speelt vaak in de woningbouw, de ict, productiebedrijven, het onderwijs en de jeugdzorg. Zij bestaat uit het uitbrengen van adviezen en het voeren of voorkomen van procedures over:

 • arbeidsvoorwaarden
 • personeelsbeleid
 • privacy (gebruik internet en sociale media)
 • klachtenregelingen
 • flexibele arbeidsrelaties (oproepovereenkomst, overeenkomst van opdracht, managementovereenkomst)
 • zieke werknemers en re-integratie (doorbetaling loon, re-integratie, loonsanctie UWV)
 • disfunctioneren
 • beëindigingregelingen
 • in- en outsourcing, detachering en pay-rolling
 • internationale uitzending in concernverband
 • overgang van onderneming (fusie of overname)
 • reorganisatie / sociaal plan
 • ontslag, zowel collectief als individueel
 • cao-recht
 • medezeggenschap (relatie met vakorganisaties, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging)
 • pensioenregelingen

De juridische bijstand aan werknemers en zzp-ers betreft veelal:

 • het geven van adviezen over mogelijke samenwerkings- en contractsvormen
 • het beoordelen van overeenkomsten (contractuele beëindigingvergoeding, concurrentie- en relatiebedingen)
 • het oplossen van problemen in de samenwerking
 • begeleiding bij ziekte en re-integratie
 • (dreigend) ontslag of beëindiging van de samenwerking voorkomen of ongedaan maken
 • een goede beëindigingregeling en/of schadevergoeding realiseren
 • zaken op het gebied van gelijke behandeling (discriminatie)

Aansprakelijkheid

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat? Op wie kan geleden schade worden verhaald? Bij aansprakelijkheidsrecht draait het erom dat de ene partij de andere aansprakelijk stelt voor schade. Bijvoorbeeld voor schade door een beroepsziekte of een bedrijfsongeval. Of als gevolg van een verkeersongeluk of nog heel andere oorzaken van letselschade.
Maar aansprakelijkheid speelt in veel meer sectoren. Bijvoorbeeld bij leverantiecontracten. Als er niet tijdig of niet juist is geleverd, of wanneer de overeenkomst voortijdig is opgezegd, kan dat schade opleveren. Ook met zulke zaken heeft Catharina Kat ruime ervaring.

Familiezaken

Scheiden levert altijd praktische problemen op. Of partners nu besluiten uit elkaar te gaan na een huwelijk of nadat ze hebben samengewoond, altijd moet er van alles geregeld worden. Wat moet er gebeuren met de gemeenschappelijke woning? Wie mag erin blijven wonen en wie betaalt de hypotheek zolang de scheiding niet rond is? Hoe zit het met de waardering en verdeling van de aandelen en van opgebouwde pensioenen? Wat houden de huwelijksvoorwaarden in? Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van een eigen onderneming. Over dergelijke en andere vragen kan Catlaw u adviseren.
Net als over de hoogte van de partneralimentatie, en over de kinderen als die er zijn: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, het vaststellen van kinderalimentatie.
Zonder de emoties van de scheidende partners en van ouders en hun kinderen uit het oog te verliezen, regelt Catlaw de zaken. Het liefst in goed overleg tussen partijen, maar als het moet doortastend in een procedure. Het zoveel mogelijk beperken van de schade – in financieel én emotioneel opzicht – vindt Catharina haar voornaamste taak in familiezaken.