Hoge Raad breidt recht op transitievergoeding uit

Hoge Raad breidt recht op transitievergoeding uit Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad beslist dat werknemers van wie de arbeidsovereenkomst noodzakelijkerwijs gedeeltelijk is beëindigd, hetzij door een ontslag gevolgd door het  aangaan van een nieuwe...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel waarin is geregeld dat werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen aan werknemers die twee jaar of langer ziek zijn....

Lees meer

Status Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab)

Status Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab) Dit wetsvoorstel, dat de “weeffouten” in de WWZ moet repareren, voorziet onder meer in de volgende maatregelen: - WW-premie flexibel contract wordt hoger; - Recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste werkdag;...

Lees meer