Status Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab)

Dit wetsvoorstel, dat de “weeffouten” in de WWZ moet repareren, voorziet onder meer in de volgende maatregelen:
– WW-premie flexibel contract wordt hoger;
– Recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste werkdag;
– Oproepkrachten moeten 4 dagen vóór aanvang van werk worden opgeroepen;
– De ketenregeling wordt aangepast naar 3 jaar;
– Bij een vast dienstverband kan een proeftijd van 5 maanden overeengekomen worden.
– Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de opdrachtgever van de payroller in dienst zijn;
– Er komt een cumulatieve ontslaggrond.
Hoe de Wab er uiteindelijke uit gaat zien, is nog niet bekend. De internetconsultatie is in mei 2018 afgerond en het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State. In het najaar zal het voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Wilt u meer weten, neem dan contact op