Vakonderwijs, adviezen en publicaties

Catharina Kat heeft in de afgelopen jaren verschillende docentschappen op het gebied van het arbeidsrecht vervuld. Ze was docent arbeidsrecht bij de Opleiding voor Sociaal Recht in Utrecht en aan de Faculteit voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit Tilburg. Op dit moment is zij als docent verbonden aan de VU Law Academy in Amsterdam.

Daarnaast was ze vele jaren docent gedragsrecht bij de Nederlandse Orde voor Advocaten en maakte ze deel uit van de commissie die een advies moest uitbrengen over de inrichting van het keuzevak arbeidsrecht in de beroepsopleiding voor advocaten.

Voor de Labour Law Commission van de Union Internationale des Avocats (UIA) maakte Catharina in 2011 samen met een collega een rapport over collectief onderhandelen en werknemersmedezeggenschap. Eerder schreef zij als national reporter voor de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) een rapport over werknemersconcurrentie. Daarnaast werkte ze als auteur mee aan verschillende boeken over arbeidsrecht.

Conflictbemiddeling

Een gesprek mogelijk maken dat de problemen tussen partijen oplost, beschouwt Catharina als een van de kerntaken van een advocaat. Ze werkt ook als conflictbemiddelaar, en is dus vertrouwd met mediation als methode om een conflict in onderling overleg op te lossen.

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam
  • Union Internationale des Avocats (UIA)